sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Klíče pro život - vzdělávání pro lepší práci s mládeží

Napsal Hynek Peèinka dne 23.ledna 2009

Na přelomu roku se rozběhl projekt Klíče pro život, který má za cíl připravit půdu pro kvalitnější vzdělávání vedoucích volného času napříč sdruženími dětí a mládeže. Na konci projektu by tato sdružení měla mít k dispozici vzdělávací programy, které zajistí srovnatelnou úroveň vedoucích bez ohledu na to, jestli jsou skauti, trenéři mladých tanečníků nebo duháci. Neformální vzdělávání je velmi potřebná oblast a standardy, které by měl splňovat každý, kdo chce organizovat volný čas dětí a mládeže, zatím chybějí. Zástupci Duhy budou u toho, když se tento nový systém bude nastavovat.
Projekt Klíče pro život koordinuje Národní institut dětí a mládeže MŠMT (NIDM) spolu s Českou radou dětí a mládeže (což je naše střešní organizace) v rámci evropského programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a dotkne se velké spousty lidí. Pro představu – v Česku nyní funguje 298 středisek volného času, 3 992 školních družin a 447 školních klubů. Dále s dětmi a mládeží dlouhodobě pracuje více jak 1500 neziskových organizací dětí a mládeže a neziskových organizací. Přitom se dá říci, že jediný vzdělávací program, který je pro všechny tyto organizace srovnatelný, je zdravotník zotavovacích akcí.

Klíče pro život se netýkají jen toho, „jak dělat s dětmi“, ale také vzdělávání ve funkcích (zdravotník, hospodář, organizátor), strategického řízení organizací (manažer neziskovky). Dobrovolníci zapojení do projektu se budou zabývat také systémovou a legislativní podporou pracovníků a dobrovolníků nebo tvorbou uznatelných vzdělávacích programů pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání. Veškeré návrhy aktivit budou pilotně ověřovány v praxi, což bude zpětná vazba pro návrhy dalších změn. Jedním z výstupů projektu bude web neformálního vzdělávání, na kterém by se měly objevit vzdělávací programy a volně šiřitelné materiály pro oblast výchovy ve volném čase.

NIDM k tomu uvádí: „Celý web by se měl stát celostátním diskusním centrem, prostorem pro komunikaci a kooperaci poskytující základní informace o strategických dokumentech, legislativě, metodických a servisních sítích, poradenských službách, o nabídce vzdělávacích příležitostí pro pedagogické pracovníky a pracovníky pracující s dětmi a mládeží, a také o vzdělávacích aktivitách pro děti a mládež.“

Zaujalo vás to? Stále ještě se můžete zapojit v přípravných fázích jako členové pracovních týmů – Právo, Ochrana zdraví, Pedagogika, psychologie, Environmentální vzdělávání, Řízení organizace, administrativa, Ekonomika. Výsledkem práce těchto týmů budou návrhy vzdělávacích aktivit, které pak budou pilotovat organizace pracující s dětmi a mládeží. Podle jejich hodnocení pak bude vzdělávací program upraven a na závěr projektu publikován a předán odborné veřejnosti k volnému využívání.


Přečtěte si o nás

členství

Dveře otevřené mají u nás ale všechny skupiny lidí, kteří mají smysl pro humor, chtějí se scházet a souhlasí s ideály, které Duha naplňuje.


historie

Duha má za sebou více než 25 letou historii. Zajímává vás, jak v roce 1989 vznikala?


napsali o nás

Čas od času o nás někdo něco napíše. Dělá nám to radost, o kterou se s vámi rádi podělíme.


výroční zprávy


stanovy


Naše programy

trochujinak - zkus workcamp

Máš chuť pomáhat? Chceš si vyzkoušet zajímavou práci? Chceš vytvářet skutečné hodnoty s partou skvělých dobrovolníků? Láká tě USA, Kanada, Nový Zéland, Austrálie či Asie? Nebo chceš procestovat Evropu? Zkus Workcamp!

TOPlist