Napsal Hynek Peèinka dne 27.dubna 2011


Odvá¾livci, co vy¹plhali a¾ na vì¾ hradu ®ebráku