sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Výzkum NPDM - Chceme školní uniformy?

Napsala Jana ©oupalová dne 10.února 2009

Výzkum Národního parlamentu dětí a mládeže (NPDM) probíhal ve více než pěti městech České republiky a zúčastnilo se ho 1769 respondentů ve věku od deseti do šedesáti tří let. Nejpočetnější skupinu tvořili studenti narození mezi roky 1988 až 1994, tedy dnešní mládež. Ženy pak počtem 1076, tedy 61% převažovaly muže, kteří tvořili zbylých 39%.
Školní uniformy? Možná se Vám tato otázka zdá stejně vzdálená jako děti z kouzelnické školy v Bradavicích, oděné do stejnokrojů. Připadá Vám to třeba jako dobrý nápad, nebo už dokonce i víte, kde všude se se školními uniformami můžeme setkat. Ale ať už zaujímáte jakýkoli postoj, jisté je jen to, že problematika stejnokrojů na českých školách se stává stále diskutovanějším tématem nejen mezi studenty. A proto se Národní parlament dětí a mládeže (NPDM) rozhodl zjistit, je-li vůbec o zavedení uniforem na českých školách zájem.

Nejprve bylo potřeba vytvořit jednoduchý dotazník, který však nesměl obsahovat zavádějící odpovědi. Zároveň musel být jednoduše zpracovatelný a dostupný pro velké množství respondentů. Proto se nakonec skládal z jediné otázky a sedmi různých odpovědí:

Jaký je Váš názor na zavedení školních uniforem?

a) Jsem pro jejich zavedení jak na základních, tak na středních školách

b) Jsem pro jejich zavedení jen na ZŠ

c) Jsem pro jejich zavedení jen na gymnáziích

d)Jsem pro jejich zavedení, ale jen za reprezentačními účely (koncerty, dny otevřených dveří, …)

e)Nevím, záleželo by na ceně a vzhledu

f) Jsem proti, nápad se mi nelíbí

g) Jiná možnost

Jednotlivé odpovědi se následně zapisovaly do přehledné tabulky, která obsahovala tyto údaje: jméno, rok narození, pohlaví, odpověď a podpis. S formuláři listu A4, kde bylo možné zaznamenat až 36 odpovědí, se členové NPDM vydali mezi své vrstevníky. Výsledky jsou nejlépe vidět v grafu.  

celkový výsledek      
 a-pro zavedení na zš, sš  268
 b-pro zavedení na zš    86
 c-pro zavedení na gymnáziích168
 d-pro zavedení za reprez. účely     237
 e-neví     343
 f-proti     599
 g-jiná možnost      68

 graf_uniformy1.jpg–velky

Jak je patrné, názory mládeže na nošení uniforem se poněkud liší. Za povšimnutí stojí také devatenáctiprocentní zastoupení možnosti „nevím“, na kterou se respondenti odvolávali zejména v souvislosti s cenou a vzhledem stejnokrojů. Pokud by se však měly uniformy zavádět, dle většiny studentů by se toto opatření nemělo týkat jen základních škol. Snadnější orientaci v názorech „pro“ a „proti“ nabízí jiný graf, kde jsou možnosti a) až d) sloučeny do možnosti „pro“:

graf_uniformy2.jpg–velky

Zde už názor „pro“ převažuje, i když ne o moc. Také nebyl potvrzen původní předpoklad, že ženy budou mít ohledně uniforem na rozdíl od mužů značně odlišný názor. Naopak, jejich odpovědi se téměř shodovaly, rozdíl tvořil maximálně 5%. Z rozhovorů s respondenty také většinou vyplynulo, že mají strach především z pořizovacích cen uniforem. Podle některých by také bylo nejlepší, aby každá škola zavedení stejnokrojů řešila individuálně, dle možností svých studentů.

Ať už je tedy názor každého z nás jakýkoliv, vždy se najde dost lidí, kteří zastávají podobný. Kdo ví, třeba jednou na ulicích začneme míjet studenty oděné v barvách školy. A možná, že se i konečně podaří smazat sociální rozdíly mezi jednotlivými spolužáky, což je vlastně původním smyslem uniforem.

Aneta Skřebská, NPDM

 

logo Participace.png–velky


Přečtěte si o nás

členství

Dveře otevřené mají u nás ale všechny skupiny lidí, kteří mají smysl pro humor, chtějí se scházet a souhlasí s ideály, které Duha naplňuje.


historie

Duha má za sebou více než 25 letou historii. Zajímává vás, jak v roce 1989 vznikala?


napsali o nás

Čas od času o nás někdo něco napíše. Dělá nám to radost, o kterou se s vámi rádi podělíme.


výroční zprávy


stanovy


Naše programy

trochujinak - zkus workcamp

Máš chuť pomáhat? Chceš si vyzkoušet zajímavou práci? Chceš vytvářet skutečné hodnoty s partou skvělých dobrovolníků? Láká tě USA, Kanada, Nový Zéland, Austrálie či Asie? Nebo chceš procestovat Evropu? Zkus Workcamp!

TOPlist