sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

20. výročí Úmluvy o právech dítěte

Napsala Jana ©oupalová dne 18.listopadu 2009

Jindřiška Rousová, Duha Participace:

Úmluva o právech dítěte byla schválena 20. listopadu 1989 Valným shromážděním Organizace spojených národů (OSN) v New Yorku.

Úmluva o právech dítěte je mezinárodní dokument, který se zabývá pouze právy dětí.

Úmluvě  předcházela Deklarace práv dítěte, z roku 1959, jejíž 50. výročí si rovněž připomínáme 20.11.
Zpracování dokumentu o právech dětí ve formě úmluvy navrhlo Polsko v roce 1979. Na vytvoření úmluvy se podíleli politici, neziskové organizace, právníci, lékaři, představitelé církví  a mnoho dalších odborníků z  nejrůznějších zemí. Až po dlouhých 10 letech jednání byly přípravy dokončeny a mohlo dojít ke schválení dokumentu.

Úmluva je otevřena podpisu všem státům, které souhlasí, že ji budou dodržovat a plnit. Dosud úmluvu podepsalo 191 států světa. Úmluvu neschválily pouze dva státy: Somálsko a USA, ty sice úmluvu přijaly, ale neratifikovaly. Česká republika podepsala úmluvu v březnu 1993.

Obsah úmluvy tvoří preambule a tři hlavní části. Celkem obsahuje úmluva 54 článků. V první části se popisují jednotlivá práva, na něž mají děti nárok (články 1- 41), druhá část se zaměřuje na plnění úmluvy, hodnocení plnění a ustanovuje Výbor pro práva dítětě (články 42 - 45). Třetí část popisuje podmínky ratifikace, přistoupění ale i vypovězení úmluvy (články 46 - 54). Originál úmluvy je napsán v angličtině, přičemž všechny překlady mají stejnou váhu.

Dítětem se v úmluvě rozumí osoba mladší 18 let. V dokumentu je dětem dáno právo na život a přežití, na jejich osobní rozvoj, zároveň se požaduje, aby byly děti chráněny před jakoukoli formou zneužívání a vykořisťování. Úmluva chrání všechny děti bez rozdílu a zdůrazňuje nejlepší zájem a blaho dítěte.

Úmluva vychází ze zásady „tři P“:

  1. provision = zaopatření – přežití a výchova dětí
  2. protection = ochrana – ochrana dětí
  3. participation = účast – účast na životě ve společnosti

Na plnění Úmluvy o právech dítěte dohlíží Výbor pro práva dítěte OSN. Je složen z 10 expertů, kteří jsou voleni na 4 roky. Výbor se na svých setkáních zabývá problémy, které vznikají při plnění úmluvy a jedná s dalšími organizacemi, které se jakýmkoli způsobem zabývají dětmi např. UNICEF, UNESCO, WHO, ILO atd.

Státy, které podepsaly úmluvu, musí předkládat pravidelné zprávy o plnění úmluvy. Úvodní zpráva musí být předložena do 2 let a dále se předkládají vždy periodické zprávy po 5 letech. Tyto zprávy jsou veřejně přístupné.

K Úmluvě o právech dítěte byly v roce 2000 přidány další dva Opční protokoly.

  1. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů
  1. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie


Přečtěte si o nás

členství

Dveře otevřené mají u nás ale všechny skupiny lidí, kteří mají smysl pro humor, chtějí se scházet a souhlasí s ideály, které Duha naplňuje.


historie

Duha má za sebou více než 25 letou historii. Zajímává vás, jak v roce 1989 vznikala?


napsali o nás

Čas od času o nás někdo něco napíše. Dělá nám to radost, o kterou se s vámi rádi podělíme.


výroční zprávy


stanovy


Naše programy

trochujinak - zkus workcamp

Máš chuť pomáhat? Chceš si vyzkoušet zajímavou práci? Chceš vytvářet skutečné hodnoty s partou skvělých dobrovolníků? Láká tě USA, Kanada, Nový Zéland, Austrálie či Asie? Nebo chceš procestovat Evropu? Zkus Workcamp!

TOPlist