sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duha je když...

Připravujeme pro vás aktualizaci této stránky

Duha je občanské sdružení, které od roku 1989 nabízí na principech zážitkové pedagogiky dětem a mladým lidem pestrou paletu volnočasových aktivit. Jejím posláním je všestranný a harmonický rozvoj osobnosti. Toto poslání naplňuje především díky celoroční činnosti více než 4 000 členů v devadesáti základních článcích působících ve všech krajích České republiky. Rozšiřuje netradiční formy výchovy, výměny zkušeností a hledání nových cest rozvoje.

Duha je velice úspěšná i v projektech pro děti a mládež z dětských domovů, v programech pro neorganizované děti a mládež, v podpoře participace dětí a mládeže, rozvíjení dobrovolné služby a ve zprostředkování workcampů pro mladé lidi.

Pochod na území barbarů, třetí místo v kategorii Reportáž a dokument soutěže Duhový fotograf, autor: Martin Černý

 

Duha má významné postavení v českých i mezinárodních organizacích, zejména NFI (Mezinárodní přátelé přírody) a IYNF (Mezinárodní mladí přátelé přírody) a ČRDM (Česká rada dětí a mládeže).

Přínos Duhy pro život dětí a mladých lidí vysoko hodnotí i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, když opakovaně uděluje Duze titul ,,Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží".

Jak si představit Duhu

Duha je postavena na svobodné vůli členů rozhodnout se, jakými volnočasovými aktivitami pro děti a mládež se budou zabývat. Základní články Duhy se jmenují dužiny a jejich činnost je pestrá: turistika a táboření, vodáctví, divadlo, výtvarné činnosti, outdoorové aktivity (jeskyňaření, lezení, cyklistika), deskové hry, mezinárodní výměny, podpora dobrovolnictví, participace a jiné.

Také forma dužiny je rozličná: někdy je to oddíl vedoucích a dětí, kteří se scházejí pravidelně na schůzkách, víkendových výpravách a letních táborech. Jinde je dužina skupinou mladých lidí, kteří pro sebe vymýšlejí akce dle svých zájmů; někdy je dužina skupinou dospělých, kteří celoročně organizují programy pro neorganizované děti a mládež.

Integrace dětí odlišných věkových a sociálních skupin bez ohledu na zdravotní handicapy je pro dužiny přirozená; připravují programy pro děti z dětských domovů, romské děti, děti z oblastí s vysokou nezaměstnaností či s nízkou dopravní obslužností. Velmi často spolupracují s dalšími občanskými sdruženími, domy dětí a mládeže či středisky volného času. Některé dužiny samy provozují nízkoprahové kluby či kluby s kulturním a sportovním programem pro širokou veřejnost.

Vaříme na vodě vejce už z toho snad i ta voda hoří, ale stále nevře, vítězný snímek v kategorii Reportáž a dokument soutěže Duhový fotograf, autor: František Tůma

 

Duháci se scházejí jednou ročně na valné hromadě - Velké Duze, vedoucí si každý rok vyměňují zkušenosti na víkendovce Duhová brána a duhové děti měří své síly ve sportovních kláních na akci zvané Duhový most. Duha stála v roce 1990 u zrodu dodnes největších setkání dobrovolných vedoucích sdružení dětí a mládeže - tzv. ,,vévézetek" (Velkých výměn zkušeností).

Duhové hodnoty

Duha znamená nejen pestrost barev, ale i názorů a ideálů, které existují vedle sebe, vzájemně se tolerují a respektují. Svoboda dužin rozhodnout se pro činnost je možná proto, že hlavní ideou členů Duhy je přátelství rozrůzněných. Chtějí se potkávat, vyměňovat si zkušenosti, učit se od sebe navzájem a sdílet radosti i strasti z dobrovolné práce pro děti a mládež.

Mistrovství-nemistrovství, tábor-netábor, a teď to tam našiju, vítězný snímek v kategorii Emoce soutěže Duhový fotograf, autor: František Tůma

Přečtěte si o nás

členství

Dveře otevřené mají u nás všechny skupiny lidí, kteří mají smysl pro humor, chtějí se scházet a souhlasí s ideály, které Duha naplňuje.


výroční zprávy


stanovy


Naše programy

trochujinak - zkus workcamp

Máš chuť pomáhat? Chceš si vyzkoušet zajímavou práci? Chceš vytvářet skutečné hodnoty s partou skvělých dobrovolníků? Láká tě USA, Kanada, Nový Zéland, Austrálie či Asie? Nebo chceš procestovat Evropu? Zkus Workcamp!

TOPlist