sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duha Expedice

zaměření: celoroční a klubová činnost, víkendové akce, letní/zimní tábory, vodáctví, turistika, cykloturistika, deskové hry, rodiny s dětmi, tábornictví, vzdělávání, rozvoj osobnosti, zpěv, průzkumné expedice, podpora dobrovolnictví


Zpátky do lesů! Oddíl Expedice–pěší i vodní turistika a táboření v přírodě pro děti a mládež Kdo jsme Jsme dobrovolníci a kamarádi, kteří vyrostli v oddílech napříč republikou a sdruženími. Osud nás všechny zavál do Brna, daleko od míst, kde jsme vyrostli. A my jsme doznali, že bez oddílového života a táborů prostě nedokážeme žít. Slovo dalo slovo a tady jsme – dětský oddíl Expedice, zaměřený na pěší i vodní turistiku a táboření v přírodě. Ačkoliv rokem vzniku oddílu Expedice je rok 2022, můžeme se pochlubit dlouhodobými zkušenostmi z jiných oddílů, zejména Duhy AZ, v níž působila většina z nás a ke které se budeme rádi a hrdě hlásit. Co děláme Páteří naší činnosti jsou pravidelné schůzky, aktuálně společné pro holky a kluky od 6 do 11 let. Probíhají každé pondělí v areálu lesní mateřské školy Divočina, na ulici Střelnice v Brně-Líšni, od 16:30 do 18:30. Schůzky trávíme co nejvíce venku, v lese. Podobně jako ve sportu, jde o takový trénink. Postupný nácvik všeho potřebného, co je třeba znát pro táboření v přírodě a turistiku. A nejenom to. Jelikož i my máme další, různorodé zájmy, chceme jim také dát trochu prostoru a přispět tak k pestrosti naší činnosti. Program proto doplňujeme i jinými aktivitami hudebními, rukodělnými, technickými, divadelními apod. Chceme umožnit dětem vyzkoušet si nejrůznější činnosti, které je mohou nasměrovat k dalším zájmům a případně pomoci s budoucím rozhodováním. Jednou za měsíc zkusíme ověřit natrénované dovednosti či naopak nacvičit nové na víkendové akci. Ta může nabírat podob od půldenního programu do několikadenní výpravy s přespáním. Vyvrcholením celoroční činnosti je pak letní tábor. Naše schovance povedeme do 15 let jejich věku, posléze se jim otevře možnost vstoupit do řad vedoucích. Naše filozofie Hlásíme se k dědictví Jana Šimáňeho–filozofie přátelství rozrůzněných. Jejím základním projevem a nosným pilířem našeho oddílu je koedukace. Nevěříme v něco jako "přirozenou skupinu vrstevníků", když jí systém uměle vytváří bariéry dané pohlavím a věkem. Naopak naše zkušenost prokázala, že v širším kolektivu děvčat i chlapců školního věku mohou skupiny kamarádů vznikat přirozeně, především si ale děti rozdílného věku dokáží porozumět, bavit se spolu a spolupracovat. Spontánně pak funguje, že starší či šikovnější pomáhá mladšímu. Tím se sám rozvíjí a osamostatňuje a tato tendence časem postupně prostupuje celým kolektivem. Přátelství rozrůzněných pro nás také znamená nikoho předem neodsuzovat a nevylučovat, nepěstovat elitářství, ale pomoci (v rámci našich kompetencí) všem dětem začlenit se a rozvíjet se, pokud budou chtít. Naše svěřence chceme vést k jejich všestrannému a harmonickému rozvoji tělesnému i duševnímu. Chceme je rozvíjet v osobnosti, jež chovají úctu vůči sobě samým, ostatním lidem, přírodě i kultuře, a které nedovedou pouze brát, nýbrž také dávat. A koneckonců nejen naše svěřence, ale i sebe samé.


Obrázková galerie. Klikněte na některý z náhledů.

  

Informace o dužině

Sídlo
Vranovská 45/1
61400 Brno
Pošta
Vranovská 45/1
61400 Brno

Poslední aktualizace statistického hlášení: 03.04.2023

Přečtěte si o nás

členství

Dveře otevřené mají u nás ale všechny skupiny lidí, kteří mají smysl pro humor, chtějí se scházet a souhlasí s ideály, které Duha naplňuje.


výroční zprávy


Naše programy

trochujinak - zkus workcamp

Máš chuť pomáhat? Chceš si vyzkoušet zajímavou práci? Chceš vytvářet skutečné hodnoty s partou skvělých dobrovolníků? Láká tě USA, Kanada, Nový Zéland, Austrálie či Asie? Nebo chceš procestovat Evropu? Zkus Workcamp!

TOPlist