Nabídka letních táborů 2017

Letní tábory realizují v různých krajích ČR jednotlivé dužiny (organizační jednotky Duhy) s vlastní právní subjektivitou. Hlavní vedoucí letních táborů Duhy absolvovali akreditované školení MŠMT pro hlavní vedoucí táborů.

Duha Klub Dlažka

Duha Miřetín

Duha Paprsek

Duha Wakan

Duha Zelený vítr