sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duha Krounka

zaměření: celoroční a klubová činnost, víkendové akce, turistika, kulturní akce, deskové hry, akce pro veřejnost, rodiny s dětmi, tábornictví, horolezectví/speleologie, výtvarná činnost, sportovní akce, tanec/hudba, fotografování, vzdělávání, rozvoj osobnosti, historický šerm, zpěv, netradiční sporty, podpora dobrovolnictví, práva dětí a mládeže, fantasy


Duha Krounka byla založena roku 2022. Její členové dosud pracovali s dětmi v rámci Odborové organizace Skansky ZO OSŽ Skanska, Ž.S. Od roku 2004 jsme spolupracovali s dužinou Duha Miřetín a domníváme se, že pro práci s dětmi a mládeží je dužina vhodnějším prostředím než odbory, které mají jako hlavní činnost hájení práv zaměstnanců. Dužina se zaměřuje na celoroční práci s dětmi, organizování táborů všech typů, víkendových pobytů, her, přednášek, besed, kulturních podniků, kursů, případně společné účasti na akcích stejného či podobného typu, přičemž minimálně jednou měsíčně je organizovaný výlet za krásami přírodních nebo architektonických památek České republiky. Během každého měsíce dále organizujeme 1–2 schůzky s dětmi ve věku 5 -17 let a mladistvými ve věku 18–26 let, během kterých se zaměřujeme na sociální, sportovní a tábornickou průpravu a přípravu do života. Důraz je kladen i společenský rozvoj členů dužiny, který budou moci dále využít ve svém civilním životě. Dužina se zaměřuje i na práci s nejmenšími ve věku 2–6 let, kteří jsou vzděláváni hravou formou v základech tábornického života (šifry, uzly, poznávání přírody), ochrany přírody (důraz je kladen především na výchovu v oblasti ekologie a třídění odpadu) a sociální soudržnosti, kdy jsou děti seznamovány mezi sebou a tráví spolu čas při řešení společných a s přírodou spojených problémů a úkolů. Přitom se snažíme všem účastníkům nenásilnou formou vštípit znalost a dovednost předcházet krizovým situacím, reagovat na ně a poskytnout první pomoc sobě i ostatním. Důraz klademe i na soužití dětských, mladistvých a dospělých členů dužiny, kdy většina dospělých členů se stává pro mladé členy jakýmsi mentorem, který ho provází po celou dobu jeho dospívání. Vrcholem činnosti je pořádání letního dětského tábora. Tábor je určen pro přibližně 70 dětí ve věku 7–17 let. Hlavní náplní našeho tábora jsou dějové etapové hry. Na základě připraveného příběhu společně vyrážíme vstříc novým dobrodružstvím a zážitkům. Hry jsou převážně motivovány tak, aby si děti odnesly z celého pobytu něco užitečného a poučného. Celkový dojem příběhu a her je umocňován množstvím rekvizit, které připravujeme a komponujeme do celkového obrazu dané hry. Mimo etapové hry se také soustředíme na míčové sporty. Nedílnou součástí tábora a dužiny jsou i mladší vedoucí a praktikanti ve věku od 18 do 26 let, kteří v rámci táborového kolektivu vedoucích zaujímají nenahraditelnou roli jakožto zdravotníci, oddíloví vedoucí nebo další pracovníci na táboře. V průběhu roku pak plní roli vedoucích při hlídání dětí na jednodenních nebo víkendových výletech. Pro schůzky je využíváno především ústředí Duhy Krounka ve Vycpálkově ulici na Praze 4 a dále pak další soukromé nebo podnikatelské prostory na území Prahy vhodné k zamýšlené činnosti. Pravidelně jsou také využívány pražské parky a nebo volně přístupná sportoviště.Informace o dužině

Sídlo
Vycpálkova 527
Praha 4
14900
Pošta
Vycpálkova 527
Praha 4
14900

Poslední aktualizace statistického hlášení: 13.03.2024

Přečtěte si o nás

členství

Dveře otevřené mají u nás ale všechny skupiny lidí, kteří mají smysl pro humor, chtějí se scházet a souhlasí s ideály, které Duha naplňuje.


výroční zprávy


Naše programy

trochujinak - zkus workcamp

Máš chuť pomáhat? Chceš si vyzkoušet zajímavou práci? Chceš vytvářet skutečné hodnoty s partou skvělých dobrovolníků? Láká tě USA, Kanada, Nový Zéland, Austrálie či Asie? Nebo chceš procestovat Evropu? Zkus Workcamp!

TOPlist