sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duha Miřetín

zaměření: celoroční a klubová činnost, víkendové akce, letní/zimní tábory, práce s neorganizovanou mládeží, vodáctví, turistika, cykloturistika, akce pro veřejnost, tábornictví, horolezectví/speleologie, výtvarná činnost, sportovní akce, tanec/hudba, zimní sporty, fotografování, vzdělávání, rozvoj osobnosti, zpěv, podpora dobrovolnictví


Pražská dužina Duha Miřetín byla založena v roce 1996 a zaměřuje se na celoroční pravidelnou činnost s dětmi a mládeží, a to převážně pro pražské děti a mládež. Organizuje pro ně schůzky, víkendovky i dětské tábory. Mezi nejoblíbenější činnosti patří turistika, lyžování, vodáctví, táborničení a dobrovolnictví.

Aktivity dužiny mají v sobě jak zábavnou, tak edukativní část. Obě části jsou vyvážené. Duha Miřetín se snaží provázet děti životem od jejich nástupu do první třídy základní školy až do dospělosti. Všechny aktivity jsou plné zdravého pohybu, dovádění, her a legrace. V celoročním programu seznamuje děti a mládež se základy chování a pobytu v přírodě, se základy tábornických dovedností, klade důraz na rozvoj pohybových a sportovních aktivit a na prohloubení estetického a výtvarného cítění. Při tom se snaží všem účastníkům nenásilnou formou vštípit znalost a dovednost předcházet krizovým situacím, reagovat na ně a poskytnout první pomoc sobě i ostatním. To vše probíhá v přátelské až kamarádské atmosféře souznění dětských a dospěláckých duší. Při všech aktivitách dochází u jejich účastníků k prohlubování znalostí a rozšiřování kompetencí.

Duha Miřetín spolupracuje při organizaci volnočasových aktivit pro děti a mládež s řadou subjektů, včetně orgánů státní správy a samosprávy. Velmi dobrou spolupráci má již od roku 1997 a Armádou České republiky, s jejíž pomocí organizuje pro děti velice zajímavé branné aktivity. Některé akce organizuje společně s Mezinárodním odborovým svazem pracovníků v kinematografii-KINOS. Duha Miřetín má uzavřenou smlouvu o spolupráci s Pardubickým krajem a městem Proseč.

Duha Miřetín je od roku 2015 vlastníkem největšího duhového rekreačního areálu/táborové základny v Miřetíně u Skutče s ubytovací kapacitou až 240 osob. Na rozloze přes tři hektary se nachází 28 staveb a v letním období se navíc staví 67 stanů. Při rekonstrukci a správě tohoto areálu dužina využívá dobrovolnickou činnost. Společně v něm působí skupina dobrovolníků ve věku od 15 do 76 let, která čítá přibližně 120 osob. Všechny dobrovolníky spojuje společný cíl – obnova a rozkvět tábořiště v Miřetíně a celoroční práce s dětmi a mládeží. Jedná se o zcela nesourodou skupinu lidí, kteří by se pravděpodobně spolu nikdy nesetkali, nebýt onoho společného cíle. Jeden druhého doplňují, učí se od sebe a navzájem se obohacují. Mladší vlévají starším elán do života, starší je naopak učí rozvaze. Studenti jsou plni síly, ale neznají správné pracovní postupy, zkušení mistři zase vědí „co a jak“, ale sami by vše nezvládli. Dobrovolnická práce má smysl nejen pro zvyšování materiálních hodnot a jejich následné využití ve prospěch volnočasových aktivit pro děti a mládež, ale především má výchovný smysl a přispívá k pozitivnímu formování osobnosti mladých. V dnešní době nabízí nenahraditelnou smysluplnou alternativu trávení volného času mladých lidí, kteří často nemají vzory hodné následování, ani příležitost se jinak smysluplně rozvíjet a vytvářet společensky pozitivní hodnoty.

Projekty Duhy Miřetín podporují především Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Pardubický kraj, město Proseč, Státní zemědělský a intervenční fond ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Potravinová banka Pardubice a řada dalších subjektů.


Obrázková galerie. Klikněte na některý z náhledů.

                    

Informace o dužině

Sídlo
Jugoslávská 6
120 00 Praha 2
Pošta
Duha Miřetín
Kubištova 6
140 00 Praha 4

Poslední aktualizace statistického hlášení: 12.04.2024

Přečtěte si o nás

členství

Dveře otevřené mají u nás ale všechny skupiny lidí, kteří mají smysl pro humor, chtějí se scházet a souhlasí s ideály, které Duha naplňuje.


výroční zprávy


Naše programy

trochujinak - zkus workcamp

Máš chuť pomáhat? Chceš si vyzkoušet zajímavou práci? Chceš vytvářet skutečné hodnoty s partou skvělých dobrovolníků? Láká tě USA, Kanada, Nový Zéland, Austrálie či Asie? Nebo chceš procestovat Evropu? Zkus Workcamp!

TOPlist