Duha

sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Na této stránce můžete předat strážci Duhové pyramidy návrhy na udělení Březových lístků pro členy své dužiny nebo kamarády (nečleny Duhy), kteří se pohybují v duhové komunitě a s činností v dužině vám pomáhají. Strážce duhové pyramidy prověří v Duhové i celostátní pyramidě, jestli je navrhovaný stupeň BL správný, tj. jestli ho už navrhovaný nemá, není-li na něj navržen někým jiným (aby se předešlo opakovanému udělování), jestli navržený stupeň následuje stupni, který byl navrhovanému udělen jako poslední, a jestli od udělení posledního BL uběhla lhůta jednoho roku. V případě, že by bylo potřeba nějaké údaje upřesnit, tak se strážce Duhové pyramidy spojí s prvním navrhovatelem (ručitelem) a vše vyjasní.

Zde si též můžete zdarma objednat odznak březového lístku příslušné barvy a odpovídající duhový udělovací list vytištěný barevně na kartonu (tvrdém papíru). Ústřední kancelář Duhy vám je zdarma zašle na korespondenční adresu dužiny. Objednané odznáčky a udělovací listy bude ÚKD zasílat dužinám vždy jednou měsíčně k patnáctému kalendářnímu dni měsíce. Osobní odběr objednaných odznaků a udělovacích listů v ÚKD v Praze si můžete domluvit telefonicky, nebo e-mailem s vedoucí ÚKD. Spojení najdete v Kontaktech.

Formulář pro navrhování BL je umístěn v členské sekci webu. Aby se zadané údaje nemusely ověřovat a formulář nemohl být zneužíván, tak je přístup na něj možný jen s pomocí uživatelského jména a hesla dužiny, které využívá její statutář pro přístup do členské sekce webu. Aplikace pro správu BL v Duze umožňuje, aby si každá dužina určila ještě jednoho člena jako svého „dužinového strážce pyramidy“, který bude mít do aplikace pro správu BL také přístup. Uživatelské jméno a heslo pro něj si může objednat statutář dužiny u administrátora webu. Spojení najdete v Kontaktech.

Kandidáti navržení pro udělení BL se vám po prověření strážcem Duhové pyramidy objeví v členské sekci webu na stránce „Hlášení udělení Březového lístku“. Do formuláře tam doplníte skutečné datum předání BL. Údaje o udělení BL se následně objeví v Duhové i v celostátní pyramidě. Podle dohody se strážcem celostátní pyramidy se udělování „duhových“ BL hlásí prostřednictvím strážce Duhové pyramidy.

Formulář navržení BL
index