Duha

sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

1. stupeň - ZELENÝ

Zelená barva je barvou luk a lesů, symbolem nového života. Znázorňuje začátek cesty, kterou oceněný nastoupil, uctívajíc, zasévajíc a pěstujíc hodnoty pravého přátelství mezi kamarády. Zeleným odznakem je odměňovanému za jeho příkladnou činnost nabídnut vstup do Hnutí BL. Ve společenstvích dětí se uděluje rádcům a začínajícím vedoucím.

2. stupeň - SVĚTLE MODRÝ

Světlemodrá-blankytná barva vyjadřuje pohled vzhůru k obloze. Nositel 2. stupně umí snít a své sny uskutečňovat, umí hledat vyšší hodnoty ukryté v lidech. 2. stupeň se uděluje odhodlaným a obětavým vedoucím, těm, kteří už vědí, co je smyslem Hnutí BL.

3. stupeň - TMAVĚ MODRÝ

Tmavomodrá je barvou hlubokého širého moře a symbolizuje hloubku a šířku zájmů nositele o dění kolem něho, nevyčerpatelnost jeho elánu a ukrytou sílu ducha. Uděluje se vytrvalým a optimistickým vůdcům.

4. stupeň - ŽLUTÝ

Žlutá je barvou Slunce, které je zdrojem síly, světla, tepla a životní energie. Nositel 4. stupně pomáhá přátelům křísit jejich dobré vlastnosti, probouzet tužby a podněcovat k činnosti. Uděluje se všestranným i specializovaným vedoucím.

5. stupeň - ČERVENÝ

Červený je symbol lidského srdce, červené jsou žhnoucí uhlíky v ohni. Červená symbolizuje zápal pro vysoké cíle, vytrvalost, bezpečí a jistoty. Je určen vedoucím, ovlivňujícím dění i za hranicemi vlastní komunity.

6. stupeň - KARMÍNOVÝ

Touto barvou září zakalovaný kov, symbol pevnosti a neústupnosti nositele od ušlechtilých cílů. Karmínový BL je určen těm, jejichž práce a šíření myšlenky přátelství daleko přesahují hranice jejich místního společenství.

7. stupeň - BÍLÝ

Bílá je symbolem ušlechtilosti a čistoty ducha, o něž vyznamenaný u sebe i svých nesčetných přátel neustále usiluje. Bílý BL patří lektorům a budovatelům zázemí, dlouhodobě sloužícím společenství.

8. stupeň - ŠEDÝ

Šedá barva připomíná moudrost sov a vážených lidí se šedými vlasy. Uděluje se rádcům života, kteří mají autoritu, zkušenosti a vyzařují tichou sílu.

9. stupeň - ČERNÝ

Černá v sobě obsahuje všechny barvy předcházejících stupňů a symbolizuje nejedno překonání porážky, které vedlo a vede nositele k ještě větší houževnatosti a úsilovnosti. Devátý stupeň je určen nezdolným vytrvalcům s širokým působením.

10. stupeň - BRONZOVÝ

Je určen tomu, kdo dlouhodobě reprezentuje nositele i udělovatele BL, účinně působí v regionu či kraji a prohlubuje vzájemné styky kolektivů.

11. stupeň - STŘÍBRNÝ

Uděluje se těm, kteří působí v kraji či republice na širokém poli činností, směřovaných k dětem a mládeži, k jejich vzdělávání, těm, kteří organizují celostátní hry a výměny zkušeností.

12. stupeň - ZLATÝ

Zlatá je barvou sluneční záře a drahého kovu, dotvrzuje trvalé úspěchy nositele při všestranném působení na dětská a mládežnická společenství v celé republice. Zlatý BL patří těm, kteří jsou trvalými pilíři přátelství a spolupráce, zdroji moudrosti a síly.

ČESTNÝ BL

Čestný BL je udělován výjimečně a samostatně jako ocenění významným osobnostem, které spoluvytvářejí materiální a morální zázemí činnosti dětských a mládežnických společenství, či jsou pro chování dětí a mládeže vzorem, a při tom stojí mimo jejich společenství.

index