Duha

sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Nositelé podle stupnů

Březové lístky jsou udělovány v rámci dužin či společných celoduhových akcí za dodržování pravidel pro udělování. Navrhovatel či vedoucí dužiny po udělení BL kontaktuje správce duhové pyramidy BL a nahlásí mu jméno a přezdívku osoby, která obdržela BL, stupeň, BL a datum předání BL.

Kliknutím na symbol reprezentující barevnou kombinaci březového lístku a podívejte se na seznam nositelů Březových lístků v Duze:

index