Duha

sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Březový lístek je symbolem věrného přátelství, moudrosti, tolerance a krásy ducha, je symbolem, který si vzalo do znaku hnutí, spojující dětské a mládežnické kolektivy v myšlence přátelství rozrůzněných. Odznak březového lístku se uděluje těm, kteří pracují s dětmi a mládeží. Jako ocenění aktivity a ochoty věnovat svůj čas druhým. Odznaky mají 12 barevných stupňů, jejich udělení je věkově neomezené. Březové lístky se udělují od roku 1965 a s nápadem oceňovat za práci s dětmi a mládeží přišel Jan Šimáně – Galén, tehdejší redaktor časopisu ABC, pozdější šéfredaktor znovuzrozeného časopisu Mladý hlasatel a jeden z duchovních otců Duhy.

Chci se dozvědět víc →

 • 1. stupeň - ZELENÝ

  Zelená barva je barvou luk a lesů, symbolem nového života. Znázorňuje začátek cesty, kterou oceněný nastoupil, uctívajíc, zasévajíc a pěstujíc hodnoty pravého přátelství mezi kamarády. Zeleným odznakem je odměňovanému za jeho příkladnou činnost nabídnut vstup do Hnutí BL. Ve společenstvích dětí se uděluje rádcům a začínajícím vedoucím.

 • 2. stupeň - SVĚTLE MODRÝ

  Světlemodrá-blankytná barva vyjadřuje pohled vzhůru k obloze. Nositel 2. stupně umí snít a své sny uskutečňovat, umí hledat vyšší hodnoty ukryté v lidech. 2. stupeň se uděluje odhodlaným a obětavým vedoucím, těm, kteří už vědí, co je smyslem Hnutí BL.

 • 3. stupeň - TMAVĚ MODRÝ

  Tmavomodrá je barvou hlubokého širého moře a symbolizuje hloubku a šířku zájmů nositele o dění kolem něho, nevyčerpatelnost jeho elánu a ukrytou sílu ducha. Uděluje se vytrvalým a optimistickým vůdcům.

 • 4. stupeň - ŽLUTÝ

  Žlutá je barvou Slunce, které je zdrojem síly, světla, tepla a životní energie. Nositel 4. stupně pomáhá přátelům křísit jejich dobré vlastnosti, probouzet tužby a podněcovat k činnosti. Uděluje se všestranným i specializovaným vedoucím.

 • 5. stupeň - ČERVENÝ

  Červený je symbol lidského srdce, červené jsou žhnoucí uhlíky v ohni. Červená symbolizuje zápal pro vysoké cíle, vytrvalost, bezpečí a jistoty. Je určen vedoucím, ovlivňujícím dění i za hranicemi vlastní komunity.

 • 6. stupeň - KARMÍNOVÝ

  Touto barvou září zakalovaný kov, symbol pevnosti a neústupnosti nositele od ušlechtilých cílů. Karmínový BL je určen těm, jejichž práce a šíření myšlenky přátelství daleko přesahují hranice jejich místního společenství.

 • 7. stupeň - BÍLÝ

  Bílá je symbolem ušlechtilosti a čistoty ducha, o něž vyznamenaný u sebe i svých nesčetných přátel neustále usiluje. Bílý BL patří lektorům a budovatelům zázemí, dlouhodobě sloužícím společenství.

 • 8. stupeň - ŠEDÝ

  Šedá barva připomíná moudrost sov a vážených lidí se šedými vlasy. Uděluje se rádcům života, kteří mají autoritu, zkušenosti a vyzařují tichou sílu.

 • 9. stupeň - ČERNÝ

  Černá v sobě obsahuje všechny barvy předcházejících stupňů a symbolizuje nejedno překonání porážky, které vedlo a vede nositele k ještě větší houževnatosti a úsilovnosti. Devátý stupeň je určen nezdolným vytrvalcům s širokým působením.

 • 10. stupeň - BRONZOVÝ

  Je určen tomu, kdo dlouhodobě reprezentuje nositele i udělovatele BL, účinně působí v regionu či kraji a prohlubuje vzájemné styky kolektivů.

 • 11. stupeň - STŘÍBRNÝ

  Uděluje se těm, kteří působí v kraji či republice na širokém poli činností, směřovaných k dětem a mládeži, k jejich vzdělávání, těm, kteří organizují celostátní hry a výměny zkušeností.

 • 12. stupeň - ZLATÝ

  Zlatá je barvou sluneční záře a drahého kovu, dotvrzuje trvalé úspěchy nositele při všestranném působení na dětská a mládežnická společenství v celé republice. Zlatý BL patří těm, kteří jsou trvalými pilíři přátelství a spolupráce, zdroji moudrosti a síly.

 • ČESTNÝ BL

  Čestný BL je udělován výjimečně a samostatně jako ocenění významným osobnostem, které spoluvytvářejí materiální a morální zázemí činnosti dětských a mládežnických společenství, či jsou pro chování dětí a mládeže vzorem, a při tom stojí mimo jejich společenství.

Pyramida Březových lístků

Pyramida březových lístků vzniká hierarchickým a statistickým zobrazením jednotlivých nositelů Březových lístků s udělenými stupni. Ideální pyramida obsahuje na 1 zlatý BL až 2048 zelených BL, celkem by v ní bylo zahrnuto 4095 různých stupňů. Této ideální pyramidy lze dosáhnout velmi těžko. Duhovou pyramidu si můžeš prohlédnout tady.

Strážce pyramidy

O evidenci pyramid a nositelů BL se stará strážce pyramidy. Každé společenství nositelů BL by mělo mít svého správce pyramidy, který je napojen na správce celostátní pyramidy.

V Duze je tímto správcem Želva – Jitka Vokurková z dužiny Rysi (Olomouc).

Galénův nadační fond

O výrobu a distribuci Březových lístků se stará Galénův nadační fond. Tento fond chce finančně podporovat šíření Březových lístků a lidé kolem něj se pravidelně každý rok schází na poradách (PONS) a snaží se zajišťovat chod hnutí do budoucna.

index