Duha

sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Ing. Jitka Vokurková - Želva (BL 8. stupně, šedé barvy)

A co nám o sobě Želva prozradí?

„S dětmi pracuji již od základní školy, nejprve jako vedoucí hvězdiček jisker, později jako instruktorka, vedoucí družiny a nakonec jako vedoucí oddílu Rysi, který v roce 2010 oslavil 20té výročí vzniku. Všechny prázdniny během studia jsem trávila na dětských táborech jako vedoucí – jednalo se o tábory turistických a přírodovědných oddílů, tábory pro děti s astmatem a alergiemi a samozřejmě se svým oddílem. V současné době je oddíl zaměřen tábornicko-přírodovědně, zahrnuli jsme do své činnosti celosvětovou hru Geocaching, která nám pomohla objevit další námi ještě nepoznaná místa.

K březovým lístkům jsem se poprvé dostala díky Galénovi, který zavítal do Olomouce za duhovými oddíly před mnoha lety. Zelený březový lístek jsem obdržela přímo z jeho rukou a od té doby se snažím udělování březových lístků šířit dál. Galén pravidelně také navštěvoval tábory našeho oddílu a při táborovém ohni všichni s napětím poslouchali jeho vyprávění. V současné době se snažíme dodržovat tradici a vždy při závěrečném táborovém ohni jsou předávány březové lístky všem těm, kteří si je zaslouží.

Moje profese není úzce spojená s dětmi a mládeží. Pracuji jako zoolog v olomoucké zoologické zahradě. Mnohdy doma odchovávám mláďata, která neměla dostatek štěstí a jejich rodiče se o ně buď nemohou starat, nebo v ne zcela přirozených podmínkách nechtějí. Práce v zoologické zahradě byla vždy mým velkým snem a naplňuje mne i vnitřně. Díky ní mám možnost poznávat život různých druhů zvířat, ale i lidí na různých místech světa při expedičních cestách za poznáním. Snažím se vést děti v oddíle k lásce k přírodě a všemu živému a k tomu mi pomáhají i malá mláďata primátů a dalších exotických druhů zvířat. Některá zvířata s námi jezdí i na akce a tábory. Některé děti se díky nim zbavily strachu a fobií. V současnosti je členem oddílu i malý pejsek Aška, který se účastní většiny oddílových akcí.

Dužina Duha Rysi, jejíž jsem hlavní vedoucí, pracuje jako základní článek Duhy – sdružení dětí a mládeže pro přírodu, volný čas a recesi již od roku 1995. V dužině pracujeme s dětmi ve věku 6-18 let z Olomouce a obcí v okolí. Některé děti jezdí na akce pravidelně až ze vzdálenosti 40 km. Dužinou za dobu její činnosti prošla již velká spousta členů. V současné době někteří zakládající členové vodí do oddílu už svoje děti. V činnosti dužiny nám pomáhá spousta dalších nadšených lidiček. Nejvíce si vážím vytrvalé práce svých rodičů a přítele. Bez jejich pomoci by pro mě práce v dužině byla velmi těžká a v době mých expedičních výjezdů by bylo fungování dužiny zcela nemožné.“

index