Duha

sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Nositelé Březových lístků jsou dobrovolným, neoficiálním a "volným" hnutím-společenstvím lidí, kteří vytvářejí dětem a mládeži podmínky, prostředí a programy pro hezké a prospěšné trávení jejich mimoškolního času - schůzkami, hrami, výpravami, tábory, kroužky dovednosti. Pracují pro ně a s nimi v nejrůznějších zájmových organizacích - ve skautských, turistických, pionýrských, duhových a mnoha dalších družinách, oddílech, dužinách a skupinách organizací, sdružených v České radě dětí a mládeže, nebo často působících jinde (např. spontánní organizátoři dětských táborů či hasičského mládí). V nich plní "své" zákony, sliby a programy. Při tom vyznávají a svým svěřencům vštěpují a upevňují přesvědčení, že jedním z nejdůležitějších prvků života je pevné, chápavé a tolerantní přátelství. Na první straně propagačního letáčku Březový lístek je proto zdůrazněno: „Nešťastný je ten, kdo nemá přítele“. Propagátoři Březových lístků rozšiřují myšlenku zakladatele Duhy Jana Šimáně – Galéna „přátelství rozrůzněných“ přes pomyslné hranice působnosti jednotlivých společenství.

Nositelé Březových lístků chtějí podporovat vznikání a utvrzování přátelství dětí, mládeže i dospívajících a dospělých. Naši předchůdci již dávno zjistili, že síla přátelství je zvyšována uměním a možností vzájemně se hodnotit - vytýkat si nedostatky a oceňovat zásluhy. Nositelé Březových lístků (dále jen BL) jsou přesvědčeni, že vedle všedního poděkování či "poklepání na rameno" je mimořádně významné a podněcující i slavnostnější oceňování osobních příkladů. V různých organizacích k tomu slouží rozličné medaile, odznaky a vyznamenání. Jejich přiznávání má společný postup: jsou navrhována, schvalována a udělována směrem "shora dolů", se složitějším dodržováním pravomocí a s potřebou určitého času. V dobrovolném Hnutí BL je používán odlišný postup - ocenění výborné práce může podnítit i řadový člen určitého společenství, bez ohledu na svůj věk a funkci, i bez projednávání návrhu "nejvyšší složkou" organizace. A nejen to: může ve spolupráci s nositeli odznaku BL odznáčky i dalším přátelům udělovat. Často vnímáme, že dobrovolná práce pro děti a mládež je přehlížena. A že činnosti v dětských a mládežnických organizacích se často považují za "podivínské hraní si s dětičkami". I to jsou důvody, proč účastníci Hnutí BL nečekají na pochvaly "shora" a s rozvahou udělují svá ocenění "zdola". Propracovaný systém udělování BL při tom brání udělovatelské "samoobsluze", nekolektivním postupům a nezdůvodněnému dosahování vyšších stupňů BL.

Hnutí Březový lístek nabízí předávání poznatků, nápadů i poučení z prací s dětmi a mládeží. Nabízí všem ojedinělou možnost oceňovat práci pro děti a mládež udělováním Březových lístků. Udělování má svá pravidla, počíná prvním stupněm (odznáčkem v zelené barvě) a končí stupněm dvanáctým - zlatým. Oceňování a podněcování nadšenců k "dobývání" vyššího stupně odznáčku účinně napomáhá dosahování lepších výsledků práce s dětmi a mládeží ve více společenstvích. To rozhodně není přehlédnutelný společenský cíl, není to málo. Co z toho plyne? Březový lístek si zaslouží intenzivní pozornost a využívání.

index